Měsíční průběh (průměrné hodnoty za 2 hodiny)
Teplota za 2 měsíce Zpět